by admin
วิธีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสำหรับเด็ก ในแต่ละช่วงวัย

วิธีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสำหรับเด็ก ในแต่ละช่วงวัย

วิธีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งสำหรับเด็ก ในแต่ละช่วงวัย

Kids, children running on meadow in summer’s sunlight. Look happy, cheerful with sincere bright emotions. Cute caucasian boys and girls. Concept of childhood, happiness, movement, family and summer.

การออกกำลังกายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กมาก เพราะการที่เด็กได้เล่นสนุกซุกซนนอกจากเป็นการพัฒนาด้านร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ด้วย การได้ออกวิ่งเล่นโดยเฉพาะในที่โล่งแจ้ง แสดงแดดส่องถึง คลุกดินคลุกฝุ่นบ้างสามารถทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันและยังสร้างวิตามินจากการได้สัมผัสกับแสงแดดอีกด้วย

เด็กไทยกับการออกกำลังกาย

ปัจจุบันเด็กไทยเป็นโรคอ้วนกันมากเพราะน้อยจากไม่ได้มีการส่งเสริมให้ออกกำลังกายตามสมควรแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้านโภชนาการและเทคโนโลยีสมัยสมัยเข้าทำสร้างปัญหาอีกด้วย วันนี้เรามาเรียนรู้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก และแต่ละช่วงวัยมีรูปแบบการวิ่งที่เน้นหนักเรื่องต่างๆ แตกต่างกันออกไป

การวิ่งตามช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น

การออกกำลังกายด้วยการวิ่งแม้จะเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็ก แต่ไม่ใช่การวิ่งทุกกรณีจะส่งผลดีเสมอไป การวิ่งแต่ละครั้งอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเด็กเองได้ ดังนั้นผู้ปกคองที่ดีต้องเข้าใจและเอาใจใส่การออกกำลังกายในรูปแบบของการวิ่งสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวันด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เป็นช่วงวัยที่ระบบต่อมเหงื่อ พื้นที่ผิวหนังและน้ำหนักตัวยังไม่สอดคล้องสมดุลกัน ทำให้เด็กวัยนี้มีโอกาสสูญเสียเหงื่อ ความร้อนความเย็นในตัวได้แบบไม่ปกติเหมือนวัยหนุ่มสาว ดังนั้น การออกกำลังกายโดยการวิ่งจึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่บางไม่แน่นหรือรัดจนเกินไป ที่สำคัญในวันที่อากาศร้อนกว่าปกติ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการให้ดื่มน้ำอยู่เป็นพักๆ ไม่มากและน้อย หรือบ่อยจนเกินไป
  • เด็กอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ถ้าใขรักการออกกำลังกายจะเป็นผลดีในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ควรออกกำลังด้วยการวิ่งครั้งละไม่เกิน 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์จะเหมาะสมที่สุด การออกกำลังด้วยการวิ่งมากไปจะส่งผลเสียต่อกระดูและข้อที่กำลังเจริญเติบโต จนอาจเกิดอาการปวดบวมอักเสบเรื้อรังได้
  • เด็กอายุ 12 ปีถึง 16 ปี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการวิ่งระยะสั้นคือ 3-5 กิโลเมตร ถ้าใจรักด้านการวิ่งยิ่งจะทำให้ร่างกายได้รับการพัฒนาเร็วมากขึ้นแต่ที่สำคัญคือในช่วงวัยนี้ เป็นช่วยวัยที่บริโภคได้ทุกอย่าง ดังนั้น การเลือกอาหารที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยให้หลักโภชนการและการออกกำลังกายสอดคล้องต้องกัน ไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นรูปแบบการวิ่งที่สอดคล้องกับช่วงอายุของตัวเด็กที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

ออกกำลังกายดีต่อทุกเพศทุกวัย

การออกกำลังกายไม่ว่าด้วยรูปแบบหรือวิธีใดๆ ล้วนแต่ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจทั้งสิ้น การออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่ดีควรสอดคล้องกับสภาพร่างกายและช่วงอายุด้วย การตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้การวิ่งเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกครั้งที่มีการออกกำลัง

 

 

 

#ประโยชน์ข้อควรรู้ก่อนการวิ่ง 

You may also like

Leave a Comment