ความแตกต่างของนักวิ่ง ชายหญิง และช่วงอายุต่าง ๆ

by admin
ความแตกต่างของนักวิ่ง ชายหญิง และช่วงอายุต่าง ๆ ในนักวิ่งแต่ละคนนั้น ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันพอสมควร ที่ทำให้ความสามารถในการวิ่งไม่เท่ากัน

ความแตกต่างของนักวิ่ง ชายหญิง และช่วงอายุต่าง ๆ

ในนักวิ่งแต่ละคนนั้น ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันพอสมควร ที่ทำให้ความสามารถในการวิ่งไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นสรีระ พื้นฐานการวิ่ง รวมไปถึงเพศ และวัย เราจึงนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากกัน ซึ่งหวังคงจะมีประโยชน์ต่อนักเวิ่งทุกเพศทุกวัย ไม่มากก็น้อย

ความแตกต่างของนักวิ่ง ชายหญิง และช่วงอายุต่าง ๆ

นักวิ่งชาย

ช่วงพีกที่สุดของนักวิ่งคือช่วงอายุ 26-30 ปี ที่ถือว่าเป็นช่วงที่พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องหากซ้อมได้ดีก็มีหวังติดถ้วยรางวัล หลังจากนั้นหากยังฝึกซ้อมเป็นประจำ ร่างกายจะลดประสิทธิภาพลง 1% ทุก ๆ 2 ปี ดังนั้นหากมาเริ่มตอนที่อายุมากแล้วหากต้องการจะอยู่ในระดับสูงของรุ่นอายุก็ต้องฝึกซ้อมอย่างเป็นประจำต่อเนื่องยาวไปถึงประมาณ 5- 10 ปี นักวิ่งสูงอายุจึงจำเป็นต้องปรับเป้าหมายในการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับร่างกายและวัย ในการแข่งขันส่วนมากนักวิ่งอายุ 40 ปีขึ้นไปจะปรับความห่วงของอายุประมาณ 5-10 ปี เช่น รุ่นอายุ 40-45 และ 46-50 เป็นต้น เพื่อให้ไม่ต้องแข่งขันกับนักวิ่งอายุน้อย ที่มีความแข็งแรงมากกว่านั่นเอง

นักวิ่งผู้หญิง

สรีระร่างกายของผู้หญิงค่อนข้างจะแตกต่างกับผู้ชายอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นปอดและหัวใจ กล้ามเนื้อก็มีน้อยกว่า แต่ที่มากกว่าก็ดันเป็นไขมัน และหากสูงเท่ากันผู้หญิงก็ยังมีน้ำหนักที่มากกว่า ทำให้ผู้ชายนั้นแข็งแรงกว่าผู้หญิง

หากผู้หญิงแข่งทางด้านความเร็วในระยะทางสั้น ๆ กับผู้ชายคงจะสู้ไม่ได้อย่างแน่นอน แต่การวิ่งระยะยาวแล้วพบกว่าข้อดีของร่างกายอาจจะส่งผลให้ผู้หญิงวิ่งได้ดีกว่า มีการคาดการณ์อีกไม่นานสถิติโลกการวิ่งมาราธอนอาจตกเป็นของผู้หญิงก็เป็นได้

นักวิ่งวัยรุ่น

ในการแข่งขันทั่วไปนักวิ่งวัยรุ่นจะสามารถสมัครได้ในประเภทนักวิ่งทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากผู้ปกครองอยากให้เด็กลงแข่งก็ควรจะต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะดีที่สุด หากน้อยกว่านั้น ก็ควรให้เด็ก ๆ วิ่งด้วยความสนุกสนามวิ่งบ้างเดินบ้างแล้วแต่เขา ไม่ควรให้วิ่งเพื่อความเป็นเลิศแบบเอาเป็นเอาตาย เป็นการฝึกฝนให้รักการออกกำลังกายและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยังช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อกระดูก และเอ็นต่าง ๆ การวิ่งก็ควรจะเริ่มจากระยะทางที่ไม่มากนัก เช่น 5 กม. แต่หากอายุ 12 ปีขึ้นไป ก็สามารถวิ่งขั้นในระยะ 10 กม. ขี้นไปได้ แต่ก็ควรวิ่งเพื่อความสนุกสนานเป็นหลักเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่หากอายุ 18 ปีขึ้นไปแล้วก็สามารถฝึกซ้อมเพื่อวิ่งแข่งขันได้มากกว่าระยะ 10 กม. ได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งก็ควรมีการฝึกซ้อมที่เพียงพอด้วย


You may also like

Leave a Comment