การวิ่งกับ การให้น้ำระหว่างการวิ่งที่ถูกวิธี

การวิ่งกับ การให้น้ำระหว่างการวิ่งที่ถูกวิธี

ปัจจุบันการวิ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือหมวดหมู่ใดก็ตาม ถ้ามีการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเตรียมการณ์ไม่ดี การจัดระบบและบริการที่ไม่ถูกต้อง การวิ่งกับ การให้น้ำระหว่างการวิ่งที่ถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้น้ำ หรือเกลือแร่แก่ผู้วิ่ง แม้ดูว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความผิดพลาดที่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนี้สามารถคร่าชีวิตนักวิ่งมาแล้วหลายต่อหลายคน ดังนั้น การให้น้ำ/เกลือแร่ระหว่างการวิ่งที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่สามารถควบคุมดูแลในส่วนนี้ได้ อย่าเสี่ยงที่จะจัดให้มีการวิ่งจะดีที่สุดPodcast

  • คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ในเรื่องการให้น้ำหรือเกลือแร่ระหว่างการวิ่งสำหรับนักวิ่งทุกคนนั้น มีความสำคัญมากสำหรับรายการวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอนขึ้นไป เพราะการวิ่งที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ เกินกว่า 1 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไปนั้น ร่างกายนักวิ่งจะมีการเสียน้ำออกจากร่างกายไม่น้อยกว่า 5 ลิตรโดยผ่านทางเหงื่อยและลมหายใจ การเสียน้ำออกจากร่างกายจำนวนมากกว่า 5 ลิตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามารถส่งผลให้ร่างกายของนักวิ่งเกิดภาวะขาดน้ำเฉียบพลัน มีอาการช๊อค ไตวาย หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดได้ การให้น้ำทดแทนเป็นช่วงๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักวิ่งและผู้จัดรายการการแข่งขันนั้นๆ

  • ผลจากการขาดน้ำอย่างเฉียบพลัน

สำหรับภาวะการขาดน้ำอย่างเฉียบพลันของนักวิ่งระยะไกลหรือใช้เวลาในการวิ่งนาน จะส่งผลโดยตรงให้น้ำในกระแสเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อน้ำในเลือดลดลงมาก ผลที่ตามมาก็คือการแลกเปลี่ยนก๊าซจากการหายใจเข้าออกทำได้ลดลง หัวใจทำงานมากขึ้นทั้งๆ ที่ไม่มีก๊าซเข้าไปทำการแลกเปลี่ยนผ่านเลือดที่สุดก็อาจเสียชีวิตได้

ระยะทางที่เหมาะสมที่ควรจัดเตรียมน้ำ หรือน้ำผสมเกลือแร่ให้นักวิ่งได้ดื่มคือทุกๆ 2-3 กิโลเมตรเพราะน้ำที่ได้รับจะเข้าไปทดแทนน้ำที่ร่างกายเสียออกไประหว่างการวิ่ง ส่วนเกลือแร่ที่ได้รับจะมีส่วนทำให้เกิดพลังงานและสร้างความกระปี้กระเป่าให้กับร่างกายของผู้วิ่งได้นั่นเอง นอกจากนี้แล้วการจัดบริเวณสถานที่และภาชนะใส่น้ำก็ต้องมีความเหมาะสมและมีพื้นที่กว้างพอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีการวิ่งเข้ารับน้ำ ทิ้งภาชนะบรรจุน้ำและวิ่งออกจากจุดรับน้ำเข้าสู่เส้นทางปกติ

  • การวิ่งที่ดีต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แท้จริงแล้วจุดประสงค์หลักของการวิ่งไม่ว่ารายการต่างๆ ที่จัดขึ้นจะเพื่อการใดก็ตาม แต่ที่สุดแล้ววัตถุประสงค์หลักใหญ่ก็คือ การออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ดังนั้น รายการวิ่งที่ดีต้องส่งเสริมให้ร่างกายผู้วิ่งผู้ร่วมรายการนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย ไม่ใช่มาร่วมรายการแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน หรือเสียชีวิตกลับไป

 

 

 

#ประโยชน์ข้อควรรู้ก่อนการวิ่ง

You may also like

Leave a Comment