การฝึกซ้อม Back to Back (B2B) ของนักวิ่งอัลตร้า

by admin
การฝึกซ้อม Back to Back (B2B) ของนักวิ่งอัลตร้า ในหมู่นักวิ่งอัลตร้าจะให้ความสำคัญเรื่องการเก็บสะสมระยะทางมากกว่าความเร็วหรือเวลาที่ทำได้

การฝึกซ้อม Back to Back (B2B) ของนักวิ่งอัลตร้า

นักวิ่งที่ผ่าน การวิ่ง มาราธอน 42.195 จนหมดความท้าทาย การวิ่งอัลตร้า ระดับ 100 กม. ย่อมเป็นเป้าหมายต่อไป หรือมากกว่า  42.195 กม. ขึ้นไป

การฝึกซ้อมหากวิ่ง มาราธอน วันวิ่งยาวก็คือต้องได้ระยะประมาณ 30-32 กม. ก็คือ 80 % (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) ก็เพียงพอแล้ว แต่หากซ้อมวิ่ง 100 กม. นั่นหมายความว่าคุณจะต้องซ้อมวิ่ง ยาวถึง 80 กม. เลยทีเดียว ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องของเวลา รวมไปถึงเส้นทางวิ่ง

ฉะนั้น การฝึกซ้อม แบบ B2B จึงถูกนำมาใช้ อย่างเช่นหากจะวิ่ง 100 กม. ก็แบ่งการฝึกซ้อมออกเป็น 2 วันติดกันโดยเป็นการวิ่งวันละ 50 กม. เป็นการวิ่งเบาๆ ไปเรื่อยๆ ใช้ความเหนื่อยแค่ โซน 2 เพื่อป้องกันอการบาดเจ็บและให้ร่างกายไม่บอบช้ำมากเกินไป มีเวลาฟื้นฟูมากขึ้น

ในหมู่นักวิ่งอัลตร้าจะให้ความสำคัญเรื่องการเก็บสะสมระยะทางมากกว่าความเร็วหรือเวลาที่ทำได้ เพราะหากเก็บระยะได้ตามเป้าหมายมันคือจุดวัดเรื่องของขีดจำกัดทางร่างกาย และจิตใจที่แข็งแกร่ง หากใครที่จะฝึกซ้อมเพื่อก้าวไปเป็นนักวิ่ง เราก็จะนำแนวทางฝึกซ้อมมาแนะนำให้ไปปรับใช้กัน

รู้จักร่างกายของตัวเองให้มากที่สุด

หากคุณวิ่งระยะ มาราธอน มาอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับความรู้สึกของร่างกายเท่าไหร่ เพราะสภาวะไม่ได้มีบีบคั้นมากเกิน แต่ การวิ่งระดับ อัลตร้า ต้องคอยสังเกตร่างกายของตัวเองให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นท่าวิ่งยังปกติไหม (ถ้าไม่ปกติโดยเฉพาะช่วงท้าย มันบ่งบอกถึงการเหนื่อยล้าของร่างกาย) ระดับความล้าของกล้ามเนื้อความเหนื่อยหอบ ระดับการเต้นของหัวใจ อากาศไปเลี้ยงสมองมากพอหรือเปล่า ทุกอย่างต้องบาลานซ์ หากมีส่วนใดทำงานบกพร่อง ก็ควรต้องหยุด หรือเดินเพื่อให้มีการฟื้นตัว

ระยะทางในการวิ่งแบบ B2B

หากวิ่ง 100 กม. หลักการก็คือการฝึกซ่อมในแต่ละสัปดาห์ก็คือการหาร 2 คือ 50+50 กม.2 วันติด แต่ถ้าหากคิดว่ามันยังรู้สึกหนักหน่วงเกินไปก็มีวิธีอื่นดังนี้

การฝึกซ้อม Back to Back (B2B) ของนักวิ่งอัลตร้า

ค่อย ๆ เพิ่มระยะทาง หากวิ่งสัปดาห์ละ 4 วัน อาจจะเริ่มด้วยวิ่งวันละ 10 กม.= 40 กม. ต่อสัปดาห์ แล้วสัปดาห์ต่อไปก็เพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อย ๆ  จนสามารถวิ่งได้วันละ 25 กม. =100 กม. ต่อสัปดาห์ จนรู้สึกว่าร่างกาย ไหว ก็ให้ลดจำนวนวันแต่เพิ่มระยะทาง อย่างเช่น เป็นวิ่งสัปดาห์ละ 3วัน วันละ 35 กม. จนสุดท้าย เหลือสัปดาห์ละ2 วัน วันละ 50 กม. นั่นเอง

การฝึกซ้อมในรูปแบบ B2B (consecutive day run)โดยเฉพาะนักวิ่งอัลตร้าเป็นการวิ่งเกินกว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพ หากใครจะก้าวขึ้นไปฝึกซ้อมในรูปแบบนี้ ควรจะต้องผ่านการวิ่งมาราธอนมาอย่างมากมาย เพราะสภาวะร่างกาย และจิตใจ ต้องก้าวไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของความแข็งแกร่ง


You may also like

Leave a Comment